Ungdomsrabatt 15%

Vi tilbyr nå nye og tidligere pasienter 15 % rabatt på all behandling ved vår klinikk

I henhold til Tannhelsetjenesteloven har ungdom under 18 år rett til fri tannbehandling. Ungdom på 19 og 20 år i behandlingsåret betaler kun 25% egenandel ved behandling hos Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Som en mild overgang til «voksenlivet» tilbyr vi nå 15% rabatt på all tannbehandling utført hos oss. Tilbudet gjelder behandling hos almenntannlege og til med året man fyller 26 år.