Henvisninger endodonti:
Ønsker du å henvise din pasient, kan dette sendes anonymisert via e-mail eller per post. Om ønskelig(akutt) kan man avtale tid per telefon og deretter sende henvisningen.

Vi sender pasientene et informasjonsbrev i forkant av behandlingen, og avtaler time per telefon og/eller brev for timebestilling. Det er derfor viktig at personalia i henvisningen er oppdatert.  Røntgenbilder digitalt, enten via mail eller CD/USB-stick.

Henvisningen bør inneholde oppdatert informasjon om sykdommer og medisinbruk. Dokumentasjon som er relevant i forbindelse med en eventuell HELFO-refusjon bør vedlegges.